ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External Storage) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Download “ประกาศประกวดราคา-21ตค65.pdf”

ประกาศประกวดราคา-21ตค65.pdf – Downloaded 8 times – 169 KB