ประกาศ คณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1

ตามประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปนั้น

คณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 ดังนี้

วันเวลาและสถานที่ สมรรถนะและวิธีการประเมิน ตำแหน่งที่เข้ารับการประเมิน
วันที่ 22 กันยายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน
1. พนักงานประกอบอาหาร
2. พนักงานบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 ต่อ 102, 103

Download “20210922-Job.pdf”

20210922-Job.pdf – Downloaded 258 times – 679.42 KB

 

 

 

 

 

 

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.