แจ้งเตือนรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.

แจ้งเตือนรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. พบปริมาณฝุ่น

PM 2.5 = 52.5 มคก./ลบ.ม
อยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

🟧 คำแนะนำ
ประชาชนทั่วไป : ลดหรือจำกัดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องออกให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง:
-ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้ง ที่ออกนอกอาคาร
-เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
-ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

เทียบค่ากับข้อมูล Gistda/lifedee/เช็คฝุ่น/air4thai
ผู้รายงาน: งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.