โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่1 วันที่ 5 ตุลาคม 2558

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.990234034354668.1073741857.311434945567917]

รุ่นที่2 วันที่ 6 ตุลาคม 2558

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.990240861020652.1073741858.311434945567917]

 

 

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.