บรรยากาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559 “ธีมชุดนักเรียน”

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าแฟลตพยาบาล

โดยผลการประกวดการแต่งกายของผู้ร่วมงานให้แต่งกาย “ธีมชุดนักเรียน“ มีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 1,000 บาท : นางสาวแก้วใจ ทองทับ
  • รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 700 บาท : ทีม LR
  • รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 300 บาท : นายวรายุทธ์ คันสินธุ์

  • รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 300 บาท : นายอลงกรณ์ ถิ่นเวียงชัย

ภาพบรรยากาศ (ขอบคุณภาพจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล และรัตนพร คุณพาที)

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.