บรรยากาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559 “ธีมชุดนักเรียน”

Please try entering https://graph.facebook.com/1029541550423916/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/1029467783764626/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/1029451280432943/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าแฟลตพยาบาล

โดยผลการประกวดการแต่งกายของผู้ร่วมงานให้แต่งกาย “ธีมชุดนักเรียน“ มีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 1,000 บาท : นางสาวแก้วใจ ทองทับ
  • รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 700 บาท : ทีม LR
  • รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 300 บาท : นายวรายุทธ์ คันสินธุ์

  • รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 300 บาท : นายอลงกรณ์ ถิ่นเวียงชัย

ภาพบรรยากาศ (ขอบคุณภาพจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล และรัตนพร คุณพาที)

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access. Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access. Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.