โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัด Big Cleaning Day ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

Please try entering https://graph.facebook.com/1054966891214715/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัด Big Cleaning Day ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 นำทีมโดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมทำความสะอาด

  • บริเวณหน้าโรงพยาบาล
  • สวนหย่อมบริเวณลานจอดรถ
  • สวยหย่อมบริเวณงานแพทย์แผนไทย/ศูนย์ยานพาหนะ

PSH-BCD-Feb2016

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.