การตรวจเยี่ยมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA

ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1537187972992602.1073741976.311434945567917]