การประชุมทีมบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ENV)

ภาพบรรยากาศการออกสำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาบาลโพธิ์ไทร
ในวันที่ 8 มีนาคม 2559

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1074032962641441.1073741898.311434945567917]