การประชุมศูนย์เพิ่มรายรับครั้งที่ 1/2558

ภาพบรรยากาศการประชุมศูนย์เพิ่มรายรับครั้งที่ 1/2558 เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับ คปสอ.โพธิ์ไทร โดยมีเจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558