การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอโพธิ์ไทรได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1050802801631124.1073741889.311434945567917]