[ภาพบรรยากาศ] การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ชมรมกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2557 ในวันที่ 13 มี.ค 2557

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัด “การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ชมรมกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  ปี 2557” ในวันที่ 13 มี.ค 2557 ณ สนามด้านหลังโรงพยาบาล(ข้างซัพพลาย) โดยแบ่งทีมการแข่งขันเป็น 2 ทีม

football-club2014

 1. สิงห์เหนือ(เสื้อสีเขียว) โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้
  หมอก๊อป อภิสิทธิ์ สุนทรพจน์ สุภชัย วิเชียร ศิริศักดิ์ มานพ เกียรติศํกดา รักชาติ เสกสรร สวัสดิ์
  หมอ โอ๊ต ทินกร ธีรพงษ์ วชิระ สุรศักดิ์ ศักดิ์ดา บุญส่ง.ขัน สอ.สุทัศน์ เฉลิมชัย มีศักดิ์ สืบศักดิ์ 
 2. เสือใต้      (เสื้อสีชมพู) โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้
  ผอ.หมอเปา พัลลภ ประเด่น จำลอง ขนะ น้าหาญ วิระ บุญส่ง แสงแดง คะนอง บุญมี ชนะจิต
  ปริติบารมี ประสิทธิ์ วิชัย มนตรี กฤษณา ประดิษฐ์ น้าถิน ไกรทอง อุทัย สิริชัย ยงยุทธ
 3. รูปแบบการแข่งขัน
  • ในสนามทีมละ 7 คน  รวมประตู  แข่งครึ่งละ 20 นาที
  • มีงานเลี้ยงเล็ก
 4. เริ่มแข่งขันเวลา 15.45 น. เป็นต้นไป  ณ.  สนามด้านหลังโรงพยาบาล(ข้างซัพพลาย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
PSH-FBC-2014-THEONE-00