การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง (ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ทีผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง (ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง) โดยทีมผู้ดูแลคลินิคโรคหลอดเลือดในสมอง
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1062070500504354.1073741893.311434945567917]