แจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ปี 2556 เป็นวันที่ 26 กันยายน 2556

**แจ้งกำหนดการล่าสุดเป็นวันที่ 26 กันยายน 2556

กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ปี 2556 ในวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ สนามโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ปี 2556
วัน พฤหัสบดี 26 ก.ย. 2556  ** กำหนดการล่าสุด
เวลา 13.00 น.
สถานที่ สนามกีฬาโรงพยาบาล
งบประมาณ บาท
สี รพ. : เขียว
สสอ. : ม่วง
เปตองชาย/หญิง(ผู้บริหาร)
ประเภทกีฬา วอลเล่ย์ชาย/หญิง ฟุตซอลชาย/หญิง
บาสเกตบอลชาย/หญิง ตะกร้อชาย/หญิง ปาเป้า
ภาคค่ำ Sport night
สถานที่ สนามวอลเล่ย์บอล/ห้องประชุมใหม่
เวลา 18.00 – 22.00 น.
[Download not found]