กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2557 “ขุหลุเกมส์” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2557 “ขุหลุเกมส์” ณ คปสอ.ตระการพืชผล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 รอบชิงชนะเลิศ เอกสาร/ตารางการแข่งขันดาวน์โหลดได้ในประกาศ

ประเภทกีฬา เวลา คู่แข่งขัน สนามการแข่งขัน หมายเหตุ
ฟตุบอล 10:30 ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล โรงเรียนตระการพืชผล หลังพิธีเปิดการแข่งขัน
วอลเลย์บอล(หญิง) 11:00 ศรีเมืองใหม่ กุดเข้าวปุ้น โรงเรียนตระการพืชผล
วอลเลย์บอล(ชาย) 13:00 ศรีเมืองใหม่ กุดเข้าวปุ้น โรงเรียนตระการพืชผล
ตระกร้อ(หญิง) 13:00 ตระการพืชผล เขมราฐ โรงเรียนตระการพืชผล
ตระกร้อ(ชาย) 14:00 ตระการพืชผล เขมราฐ โรงเรียนตระการพืชผล
บาสเกตบอล(หญิง) 15:00 โพธิ์ไทร เขมราฐ สนามกีฬาหนองขุหลุ
บาสเกตบอล(ชาย) 16:00 โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ สนามกีฬาหนองขุหลุ
เปตอง(ชาย-ทั่วไป) 10:30 โพธิ์ไทร ตระการพืชผล รพ.ตระการพืชผล
เปตอง(หญิง-ทั่วไป) 10:30 โพธิ์ไทร เขมราฐ รพ.ตระการพืชผล
เปตอง(ชาย-อาวุโส) 11:00 ตระการพืชผล  – รพ.ตระการพืชผล ยังแข่งรอบแรกไม่จบ
เปตอง(หญิง-อาวุโส) 11:00 นาตาล เขมราฐ รพ.ตระการพืชผล
เปตอง(ผสม-ทั่่วไป) 13:00 ตระการพืชผล รพ.ตระการพืชผล ยังแข่งรอบแรกไม่จบ
เปตอง(ผสม-อาวุโส) 13:00 รพ.ตระการพืชผล ยังแข่งรอบแรกไม่จบ

หมายเหตุ

  • SPORT NIGHT โรงพยาบาลตระการพืชผล เริ่ม 17:30 น. เป็นต้นไป
  • ขบวนพาเหรดเริ่มตั้งขบวนที่สี่แยกไปอำเภอศรีเมืองใหม่ (ป้อมตำรวจ) เวลา 07.00 น.
  • รถรับ-ส่งนักกีฬาและขบวนพาเหรดคปสอ.โพธิ์ไทร เริ่มออกเดินทาง 06.00 น. บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก (OPD) / บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  • ประเภทกีฬาที่ยังแข่งรอบแรกไม่จบให้ทำการแข่งขันในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
  • ผู้ประสานงานขบวนพาเหรด ทพญ.ชนม์นิภา, คุณจันทร์เพ็ญ
  • ผู้ประสานงานกีฬา คุณ ยมลภัทร, คุณชนะจิต
[Download not found]