กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ประจำปี 2561

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ประจำปี 2561

  • รอบคัดเลือกทำการแข่งขันในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม คปสอ.ศรีเมืองใหม่
  • รอบชิงชนะเลิศทำการแข่งขันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม คปสอ.ศรีเมืองใหม่

ตารางการแข่งขัน

หมายเหตุ

  • นักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร สามารถทำการเบิกอุปกรณ์กีฬาเพื่อทำการฝึกซ้อมได้ที่ งานประกัน
  • ผู้ประสานงาน
    • นางยมลภัทร มะลิเลิศ เบอร์ภายใน 113
    • นายชนะจิต ศรีภักดี
    • นายมีศักดิ์ วิศุทธราวัฒน์ เบอร์ภายใน 176