กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2  “ต้นตาลเกมส์” วันเสาร์ที่  30  พฤศจิกายน  2556  ณ สนามกีฬาอำเภอนาตาล   และ  สนามกีฬา รพ.นาตาล ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยมีกำหนดการและตารางการแข่งขันตามไฟล์แนบ

[Download not found]

Sport20131130