ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ซึ่งทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริเวณ ตึกผู้ป่วยนอก และ คลินิคผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร