กิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ประจำปี 2562

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)” ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอกและคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วันที่ 16 ตุลาคม 2562

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรม การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก

โดยการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ถูตามขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอนง่ายๆ โดยทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง คือ
1.ใช้ฝ่ามือถูกัน
2.ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
3.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
4.ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
5.ใช้ฝ่ามือถูโดยรอบนิ้วหัวแม่มือ
6.ใช้ปลายนิ้ว มือถูขวางฝ่ามือ
7.ใช้ฝ่ามือถูกรอบข้อมือ

ทั้งนี้ ควรล้างมือดังกล่าวบ่อยๆ โดยเฉพาะ 2 ก่อน ได้แก่
1.ก่อนเตรียมปรุงอาหาร
2.ก่อนรับประทานอาหาร
5 หลัง ได้แก่
1.หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม
2.หลังหยิบจับสิ่งสกปรก เช่น ถังขยะ หรือสิ่งของที่มีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง
3.หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล
4.หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง
5.หลังกลับมาจากนอกบ้าน ได้แก่ กลับจากโรงเรียน กลับจากที่ทำงาน หรือจากการเล่นนอกบ้าน

ภาพกิจกรรม