กิจกรรม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2557 มหกรรมความสุข ” ร่วมสร้างอารมณ์ดี…ให้ทุกชีวีมีความสุข “

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2557 มหกรรมความสุข ” ร่วมสร้างอารมณ์ดี…ให้ทุกชีวีมีความสุข ” เพื่อสร้างความสุขและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสร้างอารมณ์ดีด้วยวิธีการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2557 โดยมีการจัดอบอร์ดให้ความรู้และ บริการ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอก โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ 814

splash-dmhw-57