กีฬาสีคปสอ.โพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ งานกีฬาสีคปสอ.โพธิ์ไทร วันที่ 8 ตุลาคม 2558

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.991086620936076.1073741860.311434945567917]