ขอเชิญชวนมาร่วมวิ่งไปไปพร้อมกันกับเรา ในโครงการ “หมอชวนวิ่งอุบลราชธานี” ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 นี้

ขอเชิญชวนผู้รักการออกกำลังกาย รักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป มาร่วมวิ่งไปไปพร้อมกันกับเรา ในโครงการ หมอชวนวิ่งอุบลราชธานีในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 นี้ พร้อมกันวันที่ 13 พฤศจิกายน ณ จุด START เวลา 05.30น. ดังนี้

 • วันที่ 13 พฤศจิกายน
  • เวลา 06.30 น. ณ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร ถึง ลานแก่งสะพือ จ.อุบลราชธานี
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน
  • เวลา 05.00 น. ณ บริเวณแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร ถึง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  • เวลา 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง มทบ.22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วิ่งเข้าสู่ลานทุ่งศรีเมือง
  • เวลา 17.20 น. พร้อมกัน เพื่อทำพิธีส่งมอบคฑา และร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 05.30 น.ร่วมกันวิ่งสู่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเพื่อส่งมอบคฑา ต่อไป

ประชาชนที่สนใจ สารมารถ เดิน วิ่ง ร่วมกับหมอ และบุคลากรสาธารณสุข ได้ตลอดเส้นทาง ไม่มีค่าสมัคร ขอแค่คุณก้าวออกมาวิ่งกับหมอ

 #ร่วมซื้อเสื้อโครงการหมอชวนวิ่งในราคา 200 บาท แล้วมาร่วมวิ่งทำบุญไปด้วยกัน