ขอเชิญชวนสั่งซื้อปฏิทินสาธารณสุขประจำปี 2566 ของสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนสั่งซื้อปฏิทินสาธารณสุขประจำปี 2566 ในราคาเล่มละ 140 บาท ณ ที่ทำการของสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย อาคาร 3 ชั้น 5 กรมอนามัยหรือสามารถดูรายละเอียดได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้