ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำดำหัวนายอำเภอโพธิ์ไทรและหัวหน้าส่วนราชการในวันที่ 10 เมษายน 2557

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำดำหัวนายอำเภอโพธิ์ไทรและหัวหน้าส่วนราชการในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ศาลาริมน้ำสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป