ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.