ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2559

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2559 โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แบบ Fist come First serve สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Info-INFLUENZAVACCINE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ตึกผู้ป่วยนอก โทร #404 หรือ คุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล โทร #401