ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก (M.C.H board )เข้าร่วมประชุม ในที่ 31 ม.ค. 2556

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก (M.C.H board )เข้าร่วมประชุม ในที่ 31 ม.ค. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.โพธิ์ไทร