ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง อาการวิทยา (Symptom in General Medicine) ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง อาการวิทยา (Symptom in General Medicine) ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วิทยากร นายแพทย์ปฐมพร ทองนุ่ม นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร