ขอเชิญร่วมกิจกรรมนอนพักแรม ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 ( ณ ดอนส้มโฮง )

ด้วย อบต.สำโรง ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ อบต.สำโรง โดยกิจกรรมนอนพักแรม ( ณ ดอนส้มโฮง ) ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตำบลสำโรงให้เป็นที่รู้จักในเขต จ.อุบลฯ ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 ณ อบต.สำโรง โดยกำหนดการออกเดินทาง เวลา 15.00 น. โดยรวมกัน ณ วัดบ้านผาชัน เพื่อร่วมเดินทางไปยังสถานที่พักแรม ( ณ ดอนส้มโฮง ) หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-337023. อบต.สำโรง