ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งรณรงค์ Stop Stroke วันที่ 31 ต.ค. 61 ระยะ Fun run 5 km. (World Stroke Day 29 ต.ค. ของทุกปี)

เนื่องจากวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวัน World Stroke Day โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรม วิ่งรณรงค์ Stop Stroke วันที่ 31 ต.ค. 61 ระยะ Fun run 5 km โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

  • จุดรวมพล สนามกีฬา รพ. โพธิ์ไทร
  • ปล่อยตัวนักวิ่ง 05.30 น. ( อย่าลืมมา warm up ก่อนนะคะ )
  • เส้นทาง หน้ารพ.–> บ้านโนนทัน –> แยกชุ้มต้นคูณ ผ่านหน้า 7-11 –> ผ่าน หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต.โพธิ์ไทร –> เข้า ตลาดวันพุธ แจกแผ่นพับ stroke กลับสู่ รพ. cool down
    ( ไม่มีจุด check point , ไม่มี cut off แจ้งชื่อมาได้เลยนะค่ะเพื่อนับจำนวนคนจะได้เตรียมน้ำดื่มค่ะ )

มาวิ่งด้วยกันนะคะ