ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ นางเสี่ยน วุฒิยา (คุณแม่นายหาญ วุฒิยา) ณ เมรุชั่วคราววัดศรีโพธิ์ไทร

ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ นางเสี่ยน วุฒิยา (คุณแม่นายหาญ วุฒิยา) ณ เมรุชั่วคราววัดศรีโพธิ์ไทร casino online บ้านโนนทัน ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. พิธีประชุมเพลิง