ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

กำหนดการ

 เวลา  กำหนดการ/รายละเอียด
 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกกุศล ณ วัดศรีบุญเรือง (ภาคเช้า)
 08.30 น. พิธีถวายกระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร (ภาคเช้า)
 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) และและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร (ภาคค่ำ)

หมายเหตุ : การแต่งกาย

  • ข้าราชการพลเรือน แต่งกายแบบปกติขาว/ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
  • กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว
  • นักเรียน นักศีกษา แต่งเครื่องแบบของสถาบันการศึกษา
  • พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน แต่งกายชุดผ้าไทย ชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ (สีฟ้า)