ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์สินค้าอุบลราชธานี (OTOP Center)

รายละเอียดการประชุม

Download “ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558” Meeting-dCOOP-2558.jpg – Downloaded 171 times – 223 KB