ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ 18 พ.ค 2556

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ 18 พ.ค 2556 ณ ลาดจอดรถยนต์ โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 08.00 – 09.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่า
  • เวลา 09.00 – 10.29 น. รวบรวมปัจจัย
  • เวลา 10.30 – 11.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายภัตาหารเพล
  • เวลา 12.00 – เป็นต้นไป  เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหาร
หมายเหตุ
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านนำส่งซองผ้าป่าสามัคคี ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 ที่ฝ่ายบริหารทั้วไป