ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 56 เริ่มเวลา 06.30 น.

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ อาคารกายภาพบำบัด ในวันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 56 เริ่มเวลา 06.30 น.  โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 06.30 น.:ผู้มาร่วมงานพร้อมกัน ณ อาคารกายภาพบำบัด
  • เวลา 07.00 น.:พิธีเจริญพระพุทธมนต์
  • เวลา 07.30 น.:ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูปพร้อมถวายภัตตาหารเช้า
  • เวลา 08.00 น.:ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน