ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เนื่องในโอกาสที่นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร และนายแพทย์ลิต แสงแก้วได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น. ณ ลานสนามกีฬาบาสเกตบอลโรงพยาบาลโพธิ์ไทร