ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำขอพรจากนายแพทย์ลิต แสงแก้ว เวลา 11.00น.

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรจากนายแพทย์ลิต แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. โดยพร้อมเพียงกัน