ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมเปิดงาน 5ส.

กิจกรรมเปิดงาน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรม
เวลา ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ รับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการ และร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ฯลฯ

*การแต่งกายชุดวอร์ม เสื้อยืดสีขาว