เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและประชาชนร่วมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก

ชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรม

  • 10:00 น. โรงทาน ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
  • 14:00 น. ถวายต้นเทียนพรรษาและต้นเงิน ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร

 

กิจกรรมโรงทาน
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1991153580929370.1073742054.311434945567917] ถวายต้นเทียนพรรษาและต้นเงิน
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1991844007526994.1073742055.311434945567917]