ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรอกใบสั่งสุขภาพ เพื่อทราบข้อมูลสุขภาพของท่าน

 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน กรอกใบสั่งสุขภาพ เพื่อทราบข้อมูลสุขภาพของท่าน

ชื่อผู้ใช้
Username : 10958
Password : 10958

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธนพร แก้วเนตร เบอร์โทรศัพท์ 097-343-8296

Download “ขั้นตอนการใช้งาน-โปรแกรมใบสั่งสุขภาพดี.pdf”

ขั้นตอนการใช้งาน-โปรแกรมใบสั่งสุขภาพดี.pdf – Downloaded 492 times – 1.32 MB