พิธีทำบุญครบรอบ 32ปี วันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 61

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ในวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 61 เริ่มเวลา 06.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 06.00 น.:เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
  • เวลา 06.00 น.:เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
  • เวลา 07:00 น.:ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
  • เวลา 08.00 น.:เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2019199968124731.1073742060.311434945567917]