ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน ร่วมงานวันปีใหม่ ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน ร่วมงานวันปีใหม่ ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ ลานสนามบาสเกตบอล โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยขอให้เตรียมของขวัญเข้าร่วมงาน ดังนี้

  1. ของขวัญแลกเปลี่ยนมูลค่าไม่ตำกว่า 100 บาท
  2. ของขวัญหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานอย่างละ 1 อย่าง