ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2556

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
**รูปแบบงานเลี้ยงโต๊ะจีน
GoodbyeN-2556