[ข่าว] โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเชิญชวนทอดผ้าป่าสมทบทุนชื้อเครื่องมือแพทย์ – สถานีข่าววีเคเบิล ทีวีอุบลฯ

เมื่อวันที่ 27 ก.ค 2559 สถานีข่าววีเคเบิล ทีวีอุบลฯ ได้นำเสนอข่าว “โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเชิญชวนทอดผ้าป่าสมทบทุนชื้อเครื่องมือแพทย์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลโพธิ์ไทรยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อจัดหาอุปกรณ์ครื่องมือแพทย์ไว้ประจำศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC) ในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วย โดยผ่านบัญชี

ชื่อบัญชี”ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร” เลขที่บัญชี 020094808480 ธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์ไทร
ชื่อบัญชี”ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร” เลขที่บัญชี 984-7-55680-6 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาตระการพืชผล

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ได้ที่นี่

ที่มา: สถานีข่าววีเคเบิล ทีวีอุบลฯ