คปสอ.โพธิ์ไทร รับสมัครนักกรีฑาเพื่อเข้าฝึกซ้อมและร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 2556

คปสอ.โพธิ์ไทร รับสมัครนักกรีฑาเพื่อเข้าฝึกซ้อมและร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 2556 ในวันที่ 4 มกราคม 2557 ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายประกาศหน้าห้องยุทธศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป