คลินิค COPD/Asthma โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ต้อนรับทีม COPD/Asthma จากโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คลินิค COPD/Asthma โรงพยาบาลโพธิ์ไทรยินดีต้อนรับทีม COPD/Asthma จากโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานผู้ป่วย COPD และ Asthma

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981010185277053.1073741845.311434945567917]