คู่มือการปฏิบัติงานนิติเวช (สําหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์) กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงานนิติเวช (สําหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์) กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดยสำนักงานบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข