โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2563 คุณสุปราณี วุฒิยารวมทั้งงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2563 คุณสุปราณี วุฒิยารวมทั้งงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ใหม่ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ