งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2562 คุณสุรศักดิ์ กุลโชติและคุณบุญส่ง ขันทะโส

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2562 คุณสุรศักดิ์ กุลโชติและคุณบุญส่ง ขันทะโส รวมทั้งงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่งเจ้าหน้าใหม่ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ