งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศการรับของขวัญ งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2563  ณ บริเวณด้านหน้าแฟลตพยาบาล ในวันที่ 7 มกราคม 2563