เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรมพระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น. ที่ผ่านมา นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเป็นเจ้าภาพร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1818278664883530.1073742027.311434945567917]